Luki AB bildades år 1988 och har sin bakgrund inom den farmaceutiska industrin med dess GMP standards. Under företagets 28-åriga verksamhet har Luki erhållit betydande kunskap, erfarenhet och know-how angående steriliseringslösningar - både för den farmaceutiska industrin och för sjukhus. Vårt måtto ”Uni-Directional Flow” innebär alla flöden följer en riktning, både gällande instrument och personal.

 

Luki-Line® är ett patenterat modulärt koncept med en standardiserad design.

 

Våra moduler är byggda under kontrollerade förhållanden med samma byggare, elektriker och rörmokare för att garantera samma ”State of the Art” kvalitet. Kunden behöver endast tillhandahålla, el, vatten, avlopp och en utomhusyta.

Luki har delat upp lasarettets CSSD i dess olika funktioner likt Lego®bitar där hjärtat i sterilcentralen, huvudklossen, är vår Luki-Line® som är en ren produktionslinje. En Luki-Line® Produktionslinje består av 3 zoner: Inkommande kontaminerat gods, IAP-arbete och Sterilt rent gods ut. Denna linje innehåller dessutom desinfektions- och autoklav-barriärer med dess respektive luftslussar. Nästa tillhörande kloss är vår Support-Pack där vi placerat all inkommande mediaförsörjning. Den nybyggda Karlskoga-Luki-Line® består av en Luki-Line® med dess tillhörande Support-Pack direkt dockat till Lasarettet.

 

En Luki-Line® kan lätt expanderas genom att addera en extra Luki-Line® och på detta sätt kan produktionsvolymen enkelt dubbleras. Ytterligare klossar kan adderas som en administrativ del innehållande funktioner som ombytes rum, toaletter, kontor, pentry och sammanträdes/undervisningsrum. En Luki-Line® kan dessutom också nyttjas som en separat enhet i ett kluster som servar flera sjukhus/primärvårds centraler i ett närområde.

 

Luki-Lines® är exklusiva på marknaden genom högsta farmaceutisk standard med MDD 93/42/EEC vars samtliga relevanta krav uppfylls (vilket inkluderar kraven i kopplade harmoniserade standarder) och med den unika lösningen att erbjuda en flyttbar enhet som både kan vara en temporär eller fast installation där produktionskapaciteten lätt kan dubbleras genom att addera en Luki-Line®.

Luki-Line
Luki-Lines