Luki AB bildades år 1988 och har sin bakgrund inom den farmaceutiska industrin med dess GMP standards. Under företagets 28-åriga verksamhet har Luki erhållit betydande kunskap, erfarenhet och know-how angående steriliseringslösningar - både för den farmaceutiska industrin och för sjukhus. Vårt måtto ”Uni-Directional Flow” innebär alla flöden följer en riktning, både gällande instrument och personal.

 

Luki-Line® är ett patenterat modulärt koncept med en standardiserad design.

 

Våra moduler är byggda under kontrollerade förhållanden med samma byggare, elektriker och rörmokare för att garantera samma ”State of the Art” kvalitet. Kunden behöver endast tillhandahålla, el, vatten, avlopp och en utomhusyta.

Luki har delat upp lasarettets CSSD i dess olika funktioner likt Lego®bitar där hjärtat i sterilcentralen, huvudklossen, är vår Luki-Line® som är en ren produktionslinje. En Luki-Line® Produktionslinje består av 3 zoner: Inkommande kontaminerat gods, IAP-arbete och Sterilt rent gods ut. Denna linje innehåller dessutom desinfektions- och autoklav-barriärer med dess respektive luftslussar. Nästa tillhörande kloss är vår Support-Pack där vi placerat all inkommande mediaförsörjning. Den nybyggda Karlskoga-Luki-Line® består av en Luki-Line® med dess tillhörande Support-Pack direkt dockat till Lasarettet.

 

En Luki-Line® kan lätt expanderas genom att addera en extra Luki-Line® och på detta sätt kan produktionsvolymen enkelt dubbleras. Ytterligare klossar kan adderas som en administrativ del innehållande funktioner som ombytes rum, toaletter, kontor, pentry och sammanträdes/undervisningsrum. En Luki-Line® kan dessutom också nyttjas som en separat enhet i ett kluster som servar flera sjukhus/primärvårds centraler i ett närområde.

 

Luki-Lines® är exklusiva på marknaden genom högsta farmaceutisk standard med MDD 93/42/EEC vars samtliga relevanta krav uppfylls (vilket inkluderar kraven i kopplade harmoniserade standarder) och med den unika lösningen att erbjuda en flyttbar enhet som både kan vara en temporär eller fast installation där produktionskapaciteten lätt kan dubbleras genom att addera en Luki-Line®.

Luki AB

 

Luki-Line®

Simplicity, Flexibility and Economy of Scale

Half the space, Half the equipment to Half the cost

June 01, 2016

Participated in r3 nordic's "Sjukhusdagarna" with a presentation of our Luki-Lines

At New Karolinska Hospital, Stockholm, Sweden. 

April 20, 2016

Presentation done at "Region Östergötland" medical conference.

Regarding our Karlskoga-Luki-Line. 

April 05, 2016

Presentation of our Luki-Line concept at "Future surgical wards 2016" at Teknologisk Institut's conference.

In Stockholm, Sweden. 

 

As the conference was about the future of surcial wards we were happy to participate and present our latest patented concept, Luki-Lines, as or first one recently is up and running in at Karlskoga Lasarett in Sweden. Our Luki-Line can be concluded as a modular sterilization unit, however in regards to the theme of the conference we also announced that we can create modular surgical wards as well dependent on the client's needs. 

February 19, 2016

Relaunch of our webpage

In order to facilitate for our prospect clients, we have now renewed our webpage in order to make us more accessible. We will here, from now on, post about our latest projects and future participations.

Please reload